individuelle timer

semesterpris

20 min-200kr                   3600kr

30 min-250kr                   4500kr

45 min-375kr                     6750kr

60 min-500kr                   9000kr

              

gruppetimer

semesterpris

       30 min                          

 180kr per elev                     3240 kr      

R1-09810-0016_edited.jpg

Lørenskog private kulturskole har semesterbetaling.

Musikkundervisningen betales ved fastsatt frist i begynnelsen av hvert semester.

-------

Man kan begynne når som helst i løpet av semesteret.

Det blir da trukket fra på semesterbeløpet de ukene man ikke har hatt undervisning.