top of page

Lørenskog
private kulturskole

Tiltaket ble startet høsten 2010 av Hilde Halvorsrød, som et tilbud til Steinerskolens elever. Det ble den gang tilbudt piano- og sangundervisning og teatergrupper etter skoletid. Interessen var over all forventning og elevtallet økte jevnt, spesielt på piano, og snart måtte nye pianolærere engasjeres.

Kulturskolen er i dag åpen for alle. Vi er så heldige å få bruke lokalene til Steinerskolen i Lørenskog, men vi har ingen formell tilknytning til skolen. 

Opptak skjer fortløpende i hele skoleåret.
Ta kontakt for påmelding og mer informasjon.

Vi ønsker nye og gamle elever velkommen!

bottom of page