top of page

oppstart
Man kan begynne når som helst i løpet av semesteret. Det er semesterbetaling, og det blir da trukket fra på semesterbeløpet de ukene man ikke har hatt undervisning.

semesterbetaling
LPK har semesterbetaling. Musikkundervisningen betales ved fastsatt frist i begynnelsen av hvert semester.

Ved for sen betaling påløper et purregebyr på kroner 60,-.

Skoleåret er delt i to like semestre som består av 5 måneder. 

Faktura blir tilsendt per epost.
Det gis ingen undervisning i skolens ferier (høst, jul, vinter, påske og sommer) eller på bevegelige helligdager.

undervisningstid
Undervisningen følger skoleruta.

prøvetime
For nye elever gis det anledning til 1 prøvetime. Dersom eleven ønsker å slutte etter prøvetimen må det gis skriftlig melding til LPK per e-post. Man må betale timepris for prøvetimene.

fravær
Hvis timen avlyses av læreren, og det ikke lar seg gjøre å erstatte den med en ny time, kan man få refundert betalingen for timen. Refusjonsbeløpet er for tiden på kroner 330,- for 30 minutters undervisning. Eleven må ved all annen type fravær betale semesteravgiften i sin helhet. (Læreren er ikke pliktig til å ta igjen timen ved elevens fravær.) Vi setter stor pris på beskjed om eleven er syk eller ikke kommer til timen. Send sms til læreren.

bindingstid
Avtalen blir bindende når eleven tar imot elevplassen ved å møte til undervisning. Medlemskapet løper til det blir oppsagt.

oppsigelse
Oppsigelsesfristen er 1. august for høstsemesteret, og 1. januar for vårsemesteret. Oppsigelsen sendes skriftlig på e-post til post@lorenskogkultur.no. Det er i utgangspunktet ikke anledning til å slutte midt i semesteret, med mindre det oppstår noe ekstraordinært. I tilfelle kan det gjøres individuelle avtaler.

informasjonskanal
Informasjon og viktige beskjeder blir hovedsakelig formidlet via e-post. For beskjeder på kort varsel vil mobilnummeret bli brukt. Det forutsettes at foresatte følger med på e-post og sørger for å oppgi en oppdatert e-postadresse og mobilnummer.

​​

​personvern

Lørenskog private kulturskole tar sikte på å respektere personlige informasjoner som elever og foresatte deler med oss.Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:

- Elevenes navn mobilnummer og e-postadresse (hvis elev er over 18 år)

- Foresattes navn, mobilnummer og e-postadresse (hvis elev er under 18 år)

Formålet med innhenting og behandling v nevnte personopplysninger er for å ha nødvendig informasjon 

om elev og eventuelt foresatte, samt nødvendig informasjon til fakturering. 

bottom of page