top of page

Lørenskog
private kulturskole

Kulturskolen er i dag åpen for alle. Vi er så heldige å få bruke lokalene til Steinerskolen i Lørenskog, men vi har ingen formell tilknytning til skolen. 

Opptak skjer fortløpende i hele skoleåret.
Ta kontakt for påmelding og mer informasjon.

Vi ønsker nye og gamle elever velkommen!

Tiltaket ble startet høsten 2010 av Hilde Halvorsrød, som et tilbud til Steinerskolens elever. Det ble den gang tilbudt piano- og sangundervisning og teatergrupper etter skoletid. Interessen var over all forventning og elevtallet økte jevnt, spesielt på piano, og snart måtte nye pianolærere engasjeres.

bottom of page